Smith, Jennifer L, Loyola University Chicago, United States